Bli kjent med engasjementet ditt

En øvelse fra Raftostiftelsen: Ikke alle brenner for en politisk sak, men de fleste opplever noe som frustrerende eller urettferdig. Kan noe av dette bli til en sak man kan argumentere for, til politikk eller en hjertesak? Alle mennesker har et engasjement, bli kjent med det!

Tid: 90 min

Læringsmål:

  • Trene på ferdigheter innen Utforske eget engasjement for ulike politiske saker
  • Trene på samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
  • Reflektere over hvorfor det å engasjere seg er viktig i et demokrati.

I denne øvelsen deles deltakerne i grupper og får flere kort som presenterer ulike politiske saker. Etter å ha lest gjennom dem skal gruppen plassere dem i rekkefølge etter hvilken sak som engasjerer dem mest. Dette gir en inngangsport til å snakke om: Hva er det som engasjerer oss? Hvorfor lar vi oss engasjere av ulike saker? Kan noe være viktig uten at det engasjerer oss?

Øvelsen er utviklet av Raftostiftelsen.

Les mer på Raftostiftelsens nettsider