De viktige ordene

Hvordan kan ord bidra til å inkludere og bygge fellesskap? Eller snudd på hodet: hvordan kan ord bidra til å skape hat og splittelse? I denne oppgaven ser vi på hvordan ordene vi velger å bruke er viktig for demokratiet vårt.

Tidsbruk: 90 minutter

Antall deltakere: 15-30 stykker

Læringsmål:

  • Reflektere over at de ordene vi velger å bruke ikke er ubetydelige for andre
  • Reflektere over at selv om avsenderen ikke mener noe vondt, kan mottakeren fortsatt påvirkes negativt av ordvalg
  • Bidra konkret til inkludering og bygging av fellesskap
  • Gjenkjenne og imøtegå hatytringer