Dialogduk: Hvordan reagere på hatprat?

Hva gjør du om du er vitne til hatprat? Hva er ulike fordeler og ulemper med ulike måter å reagere på? I denne øvelsen trener deltakerne på perspektivtaking gjennom å utforske ulike strategier for å imøtegå hatefulle ytringer.


Tidsbruk: 30-45 minutter

Antall: 15-30 stk

Læringsmål:

  • Øke forståelsen for hva hatefulle ytringer er og hvordan det rammer
  • Trene på perspektivtaking.
  • Reflektere rundt ulike strategier for å reagere på hatefulle ytringer
  • Styrke holdninger som ansvarlighet og åpenhet for mangfold.
  • Styrke ferdigheter som kritisk tenkning, kommunikasjon, empati og samarbeidsevne.
  • Økt bevissthet om menneskerettigheter og verdier som ytringsfrihet, mangfold og rettferdighet.

Last ned instruks til øvelsen

Last ned dialogduk til øvelsen