En god debattkultur?

Hva er en god debattkultur? Hvordan kan du som deltaker i en diskusjon sørge for at diskusjonen blir god og bærer frukter? I denne rollespilløvelsen blir deltakerne delt inn i tre grupper. Hver gruppe får en rolle under diskusjonen. Deltakerne får gjennom øvelsen innblikk i hersketeknikker og dere negative konsekvenser samt hvordan legge til rette for en god debattkultur.

Tidsbruk: 90 minutter
Antall deltakere: 12-30
Læringsmål:

  • Styrket politisk mestringstro
  • Styrket evne til å se seg selv som endringsaktør
  • Økt forståelse av unges rolle i demokratiet
  • Økt forståelse av hva demokratisk kultur innebærer
  • Styrket samarbeidsevne og kommunikasjonsferdigheter.