Forberedelse til et besøk på Utøya

For å sikre at elevene får størst mulig læringsutbytte av et besøk til Utøya, anbefaler vi at dere har forberedt dere godt. Her er forslag til temaer som kan tas opp og ressurser som kan brukes.

Hvilket sted er Utøya i dag?

For å gi elever forståelse av hvilket sted Utøya er i dag og hva de kan forvente, anbefaler å vise den korte filmen «Tilbake til Utøya» (11 min) i forkant av et besøk til Utøya. Etter å ha sett filmen kan dere bruke disse spørsmålene som utgangspunkt for diskusjon:

  • Hva slags inntrykk har du av Utøya etter å ha sett filmen? 
  • Hvorfor tror du det var viktig å ta Utøya tilbake?
  • Hva innebærer det å «ta Utøya tilbake»?
  • Læringssenteret på Utøya heter «Demokrativerkstedet». Hvordan forstår dere ordet «Demokrativerksted», og hvorfor tror dere det er på Utøya?

Hva skjedde 22. juli 2011, og hva var terroristens motiver?

Oppholdet i Demokratitverkstedet på Utøya inkluderer besøk i utstilling om terrorangrepene 22. juli 2011, men for å sikre størst mulig læringsutbytte anbefaler vi at dere har forberedt dere godt og at dere har snakket på skolen om hva som skjedde 22. juli 2011 og hva terroristens motiver var.

På 22.juli-ressurser.no finnes det ressurser som kan brukes i dette forarbeidet, blant annet tekster, bilder og digital tidslinje over hendelsesforløpet.

Ressurser om hva som skjedde 22. juli

Ressurser om motivene bak terrorangrepene

22. juli, demokrati og medborgerskap

I Demokrativerkstedet på Utøya jobber vi med å styrke ungdoms demokratiske kunnskap, verdier, holdninger og ferdigheter, for å forebygge ekstremisme og udemokratiske holdninger. Ungdom tas på alvor som engasjerte medborgere, som kan inspirere andre til å bidra positivt i hverdagen, på skolen og lokalsamfunnet.

Læringstilbudet på Utøya er forankret i læreplanen, og kan inngå som en del av opplæringen i det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap på skolen.

Her finnes ressurser som kan brukes for å arbeide med dette på skolen før og etter besøket på Utøya:

Øvelser fra Demokrativerkstedet på Utøya