Forberedelse til et besøk på Utøya

Før et besøk til Utøya kan mange ha spørsmål om hva de kan forvente og hvilket sted Utøya er i dag. Derfor kan det være fint å samtale om dette i forkant.

For å gi elever forståelse av hvilket sted Utøya er i dag og hva de kan forvente, anbefaler å vise den korte filmen «Tilbake til Utøya» (11 min) i forkant. Etter å ha sett filmen kan dere bruke disse spørsmålene som utgangspunkt for diskusjon:

  • Hva slags inntrykk har du av Utøya etter å ha sett filmen? 
  • Hvorfor tror du det var viktig å ta Utøya tilbake?
  • Hva innebærer det å «ta Utøya tilbake»?
  • Hvorfor mener dere skoleelever bør besøke Utøya?