Forventninger og bekymringer

Før et besøk på Utøya kan man ha ulike forventninger til hva man kan forvente. Dette kan være fint å sette ord på i forkant. I denne øvelsen gjør deltakerne det skriftlig.Tidsbruk: 15 minutter

Antall deltakere: 15-30 stk

Læringsmål:

  • Sette ord på forventninger og eventuelle bekymringer knyttet til Demokrativerkested på Utøya
  • Lage en sosial kontrakt for oppholdet

Denne øvelsen er utviklet for bruk i Demokrativerkstedet på Utøya, men kan fint tilpasses for refleksjon knyttet til andre temaer eller steder.