Hva betyr det å være en god medborger?

Hva handler medborgerskap om? Har du visse rettigheter og plikter i kraft av å være borger i et samfunn? Er det forskjell på å være en statsborger, borger og medmenneske? Denne øvelsen tar sikte på å introdusere begrepet medborgerskap.

Tidsbruk: 15 minutter

Antall deltakere: 20-30

Læringsmål:

  • Å introdusere begrepet medborgerskap
  • Knytte andre øvelser til begrepet medborgerskap