Hva er verst?

For å vite hvordan man skal reagere på hatefulle ytringer, må man være i stand til å vurdere hvor «ille» en ytring er. I denne øvelsen blir deltakerne kjent med kriterier for å vurdere hatefulle ytringer gjennom å rangere eksempler på ytringer fra «ille» til «verst»

Tidsbruk: 45 minutter

Antall: 15-30 stk

Læringsmål:

  • Forstå ulike former for hatprat og vurdere hvilke konsekvenser det kan ha.
  • Reflektere over ulike faktorer som påvirker alvorligheten til ulike ytringer.
  • Reflektere over ulike metoder for å bekjempe hatprat, basert på alvorlighetsgraden til ytringene.
  • Styrke kritisk tenkning og kildekritikk
  • Øke kunnskap om språk og kommunikasjon
  • Styrke samarbeidsevne