Hva kan vi lære av terrorangrepene 22. juli 2011?

Bombeangrepet i regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya 22. juli 2011 er den verste terrorhandlingen på norsk jord etter andre verdenskrig. Hva kan vi lære av ugjerningene? I denne øvelsen reflekterer elevene over hvordan vi kan bruke kunnskap om 22. juli for å videreutvikle demokratiet og forebygge ekstreme holdninger, handlinger og terrorisme.

Tidsbruk: 30-45 minutter

Antall deltakere: 15-30 stykker

Læringsmål:

  • Reflektere over hvordan vi kan bruke kunnskap om 22. juli for å videreutvikle demokratiet og forebygge ekstreme holdninger, handlinger og terrorisme.