Mine privilegier

Hva er et privilegium? Hvordan forholder man seg til sine privilegier? I denne øvelsen blir elevene kjent med sine egne privilegier og prøver å finne ut hva vi kan gjøre for at alle skal ha de samme mulighetene. Med utgangspunkt i privilegielista blir elevene bevisste på egne fortrinn og får kunnskaper om inkludering og ikke-diskriminering.

Tidsbruk: 45 minutter

Antall: Maks 30 stykker

Læringsmål:

  • Reflektere over egne privilegier og hva en kan gjøre for at alle skal ha de samme mulighetene.