Rettighetstemperaturen

Hvordan står det til med menneskerettighetene på elevenes skoler? I denne øvelsen skal deltakerne kartlegge hvordan menneskerettighetene faktisk respekteres på deres skoler samt lage en handlingsplan for å styrke disse.

Tidsbruk: 90 minutter

Antall deltakere: 15-30

Læringsmål:

  • Gjøre rede for, analysere og forklare hvordan menneskerettighetene til forskjellige individer og grupper respekteres på skolen, ungdomsrådet, organisasjonen eller fritidsklubben din.
  • Øke bevissthet rundt egne holdninger og handlinger i hverdagen.
  • Utforske hva hver enkelt kan gjøre for å styrke menneskerettighetene ved skolen i ditt nærmiljø.
  • Reflektere over viktigheten av å respektere menneskerettighetene til alle rundt deg.
  • Fremme empati med andre og trene på å ta andres perspektiv.