Ta et skritt frem

Til tross for at vi har like rettigheter på papiret, varierer våre muligheter til jobb, bosted og utdanning mye
avhengig av vår hudfarge, religion, kjønn, seksualitet, funksjonsevne og sosioøkonomiske bakgrunn. I denne øvelsen går deltakerne i noen andres sko og erfarer hvordan noen rykker fremover, mens andre blir stående igjen.

Tidsbruk: 45 minutter

Antall deltakere: 15-30 stk

Læringsmål:

  • Fremme empati med andre og å trene på å ta andres perspektiv.
  • Øke bevissthet om hvordan faktorer slik som hudfarge, alder, kjønn,
    seksualitet, funksjonsevne, religion påvirker våre muligheter til jobb, bosted og
    utdanning, og hvilke konsekvenser det kan ha.
  • Reflektere over egne stereotypier og fordommer, og øke kunnskap om retten til
    frihet fra diskriminering.
  • Utforske strategier for å motvirke diskriminering og bekjempe ulikhet.