Tillitssirkelen

Hvem stoler du på? Hvor mangfoldig er gruppen av mennesker du har tillitt til? Denne øvelsen utforsker stereotypier og fordommer og poengterer tendensen vi har til å søke kontakt med personer som ligner oss selv og hvilke konsekvenser dette har.


Tidsbruk: 30 minutter

Antall: 15-30 stk

Læringsmål:

  • Reflektere rundt hvordan stereotypier og fordommer utvikles og hvilke konsekvenser dette kan ha