Hvordan skape trygge og inkluderende møteplasser på nett: Erfaringer og verktøy

Hvordan skaper vi meningsfulle og inkluderende møteplasser når vi ikke kan møtes? Hva kan være nyttige verktøy og metoder for å håndtere kontroversielle temaer på nettet? Er det mulig å komme til enighet når vi knapt møter hverandre fysisk? Dette var noen av spørsmålene deltakerne på Thorvald Stoltenberg-seminaret 2020 utforsket sammen, og som former grunnlaget for publikasjonen: «Creating safe and inclusive spaces for discussing controversial issues online. Experiences and tools from the Thorvald Stoltenberg Seminar 2020«

I publikasjonen deler vi erfaringer, konkrete verktøy og mønsterpraksis for hvordan skape trygge og inkluderende møteplasser på nett.

Last ned hele publikasjonen her:

AKTIVITETER

Hva er kontroversielle tema? Hva får de oss til å føle?

Mål:

Å utforske hvilke følelser kontroversielle tema kan vekke,

og hvordan dette kan påvirke dialog.

Å utforske ulike faktorer som gjør temaer kontroversielle, og hvordan disse kan variere utfra kontekst.

Tid: 30 min

Forslag til plattform og verktøy: Zoom og mentimeter

Tillitssirkelen

Mål:

Å utforske hvordan bakgrunnen vår og tillitssirkelen vår påvirker

hvordan vi møter andre og hvordan vi forholder

oss til kontroversielle tema.

Tid: 45 min

Forslag til plattform og verktøy: Zoom,

Verdenskafé

Mål:

Å utforske hvordan kollektiv problemløsning kan benyttes for å øke forståelsen for kontroversielle tema, og se et spørsmål fra ulike vinkler.

Å reflektere over hvordan digitale møteplasser kan

gjøres trygge og inkluderende.

Tid: 45 min

Forslag til plattform og verktøy: Zoom og Google Docs

Disse ressursene er utviklet med støtte fra Den norske UNESCO-kommisjonen