Ressurser

Her finner du ressurser fra Demokrativerkstedet på Utøya.

Ressursene kan brukes i forkant eller etterkant av et besøk i Demokrativersktedet på Utøya, eller dersom du har å ta opp spørsmål knyttet til 22. juli, demokrati og medborgerskap med klassen din, i Elevrådet på skolen, i ungdomsrådet eller på fritidsklubben.