Røtter og grener

For å forstå og bekjempe hatprat, kan det være nyttig å se nærmerepå både årsaker og virkningene. I denne øvelsen gjør elevene det ved hjelp av et «problemtre». Øvelsen fungerer fint som forarbeid til videre arbeid med hatprat.

Tidsbruk: 45 minutter

Antall: 15-30 stk

Læringsmål:

  • Forstå årsakene til og virkningene av hatprat
  • Reflektere over sammenhengene mellom hatprat på internett og oppførsel utenfor internett
  • Se nærmere på måter å håndtere hatprat ved å undersøke røttene til problemet

Last ned beskrivelse av øvelsen (s. 94 i Bookmarks – en håndbok for forebygging av hatprat på nettet gjennom menneskerettighetslæring