Demokrativerksted for elever og lærere på 9. og 10. trinn

Elever og lærere fra ulike ungdomsskoler i hele landet tilbringer tre innholdsrike og unike dager på Utøya sammen.

Få nye verktøy innen demokrati og medborgerskap, og videreformidle det til de andre på skolen deres gjennom elevstyrte aktiviteter i etterkant.

Tilbudet er gratis, og arrangørene dekker reise og opphold.

Hver skole deltar med 3 elever og 1 lærer.

Se ledige datoer og meld på din skole


Målet er å styrke ungdoms kunnskap om terrorangrepet 22. juli 2011, slik at de anerkjenner at demokratiet ikke kan tas for gitt og at de engasjerer seg for en demokratisk kultur. Læringstilbudet er forankret i læreplanen, og det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap.

Om tilbudet

Råd og ressurser

Se kart over skoler som har deltatt tidligere

Om Utøya som læringssted

Utøya er i dag et unikt sted for minne, læring og engasjement.

Les mer om Utøya som læringssted

Se ledige datoer og meld på din skole

Samarbeidspartnere og støttespillere