Spill og læring: Oslo 2084

I 2021 lanserer vi et gratis spill om demokrati, ny teknologi og digitalt medborgerskap. Spillet er en læringsressurs som kan tas i bruk av alle, men som skaper et særlig stort læringsutbytte dersom det brukes sammen med øvelser fra spillets ressurshefte.

Hva er spillet Oslo 2084?

Oslo 2084 er et gratis nettleserspill som du finner via denne linken: https://anansigames.itch.io/oslo2084

I Oslo 2084 styrer spilleren Embla, en ung jente som bruker tiden sin på hobbyhacking og programmering av sin egen robotvenn, støvsugeren Moppy. I Oslo 2084 er byen i stadig større grad styrt av kunstig intelligens og ny teknologi. Embla og Moppy må løse ulike utfordringer og demokratiske dilemma for å bevege seg gjennom de ulike nivåene i spillet og kjempe mot anti-demokratiske krefter.

Hvordan bruke spillet?

Oslo 2084 er laget for å åpne opp for refleksjoner og dialog om demokratiet i dag og i fremtiden. Det Europeiske Wergelandsenteret har utviklet et ressurshefte tilhørende spillet. Gjennom ulike oppgaver blir spillerne presentert for vanskelige dilemma og problemstillinger, får øve samarbeidsferdigheter og styrke egen evne til å håndtere tvetydighet og uenighet.

Spillet vekker følelser og reaksjoner som er nyttige i erfaringsbasert læring. Ved å reflektere over, og lære av opplevelsen, vil spillerne få mulighet til å øke sin forståelse for demokrati og styrke egen kompetanse i å fremme demokratisk kultur.

Andre nyttige ressurser for spillbasert læring

Educating for a video game culture – a map for teachers and parents

Guide fra Europarådet om hvordan spill kan brukes i læring

Møteplasser for dataspill og datakultur

Veileder fra Kulturdepartementet om hvordan skape møteplasser for ungdom engasjert i dataspill og datakultur.

Spillpedagogikk – dataspill i undervisningen

Fagbok om hvordan bruke dataspill i undervisning.