Tips til gjennomføring av elevstyrte aktiviteter

Aktiviteter på skolen

 • Avklar med skoleledelsen hvor mye tid dere har til rådighet, og gjør avtaler med andre lærere om hvordan de elevstyrte aktivitetene kan inngå i undervisning hos ulike klasser.
 • Besøk et elevrådsmøte – kanskje kan dere inspirere elevrådet til å arbeide med relevant tematikk og sette i gang tiltak på skolen deres?
 • Dersom dere kommer fra en stor skole, og har vanskelig med å nå ut til alle: elevene som har deltatt på Demokrativerksted på Utøya kan lære opp en gruppe elever, for eksempel fra Demokrati i praksis-klassen, som også kan lede aktiviteter i andre klasser.
 • Presentasjon om oppholdet på Utøya og/eller praktisk øvelse for lærerne på skolen
 • Presentasjon og/eller en praktisk øvelse på et foreldremøte
 • Kjenner dere noen i kommunen deres som er direkte berørt av 22. juli? Kanskje ønsker denne personen å fortelle sin historie fra og om 22. juli på skolen deres.

Den beste erfaringen til nå er opplæringen elevene hadde med lærerne. Lærerne ble inspirert til å ta øvelsene i egne klasser.

Aktiviteter på andre arenaer enn skolen – Spesielt relevant for fådelte og små skoler

 • Besøk et kommunestyremøte, og gjennomfør en øvelse, for eksempel Linjen eller Hvordan reagere på hatprat? med kommunestyrerepresentantene.
 • Ta kontakt med det lokale ungdomsrådet – kanskje kan dere inspirere dem til å arbeide med relevant tematikk og sette i gang tiltak på skolen deres?
 • Hold en presentasjon på det lokale biblioteket, kulturhuset eller en lignende arena.
 • Besøk andre skoler i nærområdet.
 • Besøk lokale lag eller foreninger.

Dette er den beste saken som har vært lagt frem her!

Kommunestyrerepresentant, etter besøk fra Stor-Elvdal ungdomsskole

Ta kontakt med lokale medier

 • Spør om lokalavisa vil lage en reportasje
 • Spør om lokalradio vil gjøre et intervju
 • Skriv et leserinnlegg

Last ned powerpoint med praktiske tips til gjennomføring av aktiviteter