Undervisere i Demokrativerkstedet på Utøya

Ungdom og voksne som besøker Demokrativerkstedet møtes av undervisere med kompetanse og engasjement for å fasilitere ungdoms læring om 22. juli og demokratisk medborgerskap. Her presenteres noen av dem.