Demokrativerksted for ungdom på fritida

Demokrativerksted på fritida er et tilbud for deg som er 13-20 år og engasjert i ungdomsråd, fritidsklubb, idrettslag eller andre steder i lokalsamfunnet som for eksempel i en lokal ungdomsorganisasjon.

Demokrativerksted på Utøya er gratis, og reiseutgifter og opphold dekkes av arrangørene. Samlingen varer fra fredag til søndag.

Etter de tre dagene på Utøya dere i oppgave å gjennomføre aktiviteter for andre ungdommer der dere bor, før dere inviteres tilbake til Utøya for et nytt demokrativerksted.

Hver klubb/organisasjon/ungdomsråd kan delta med 5-10 ungdommer. Gruppa må ha med en tillitsvalgt/koordinator/voksenperson.

Se ledige datoer og søk om plass


Det sies ofte at ungdom er morgendagens ledere og de som skal arve samfunnet som de voksne skaper i dag, men ungdom kan også være aktive deltakere og ledere i dagens samfunn. Ungdoms demokratiske deltakelse handler ikke kun om medvirkning i formelle beslutningsprosesser. Det handler også om å bygge en demokratisk kultur og inspirere til å utøve samfunnsansvar i sin hverdag.

Om tilbudet

Om Utøya som læringssted

Utøya er i dag et unikt sted for minne, læring og engasjement.

Les mer om Utøya som læringssted

Se ledige datoer og søk om plass

Samarbeidspartnere og støttespillere