Ungdomsråd og fritidsklubb

I 2019 ble det lovfestet at alle kommuner skal ha et ungdomsråd. I etablering av medvirkningsorgan for ungdom er det viktig at de valgte representantene får bred skolering og mulighet til å styrke samhold i gruppa. Ved en tredagerssamling på Utøya lærer ungdomsrådet om 22.juli og ekstremisme, og hvordan man sammen kan bidra i å fremme demokrati, menneskerettigheter og interkulturell forståelse i sine lokalsamfunn.

Fritidsklubbene når bredt blant ungdom i Norge. Unge som benytter seg av tilbudet er ressurspersoner i lokalsamfunnet, og spillet en særlig stor rolle i arbeid med demokrati og unges deltakelse. Fritidsklubber på Utøya vil møte ungdommer fra andre klubber, råd og organisasjoner for å lære av hverandre og bli kjent med andre som kan inspirere og engasjere.

Læring på teltplassen foran Hegnhuset